933  ถนนอ่อนนุช สวนหลวง  กรุงเทพฯ  10250
933 On-Nuch rd,Saunluang Bangkok Thailand 10250
Tel : (66)0-2333-1125-8 Fax :(66)0-2333-1124

  

 

แบบฟอร์มสมัครงาน
* ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
 
* เงินเดือนที่ต้องการ
  บาท
ข้อมูลส่วนตัว
รูปถ่าย
 
 
* ชื่อ
 
เพศ
  สถานะสมรส
* ที่อยู่
 
* จังหวัด
 
* รหัสไปรษณีย์
 
* โทรศัพท์
 
โทรศัพท์มือถือ
 
อีเมล์
 
* วัน/เดือน/ปี เกิด
      
* ส่วนสูง
  น้ำหนัก kg.
* สัญชาติ
  ศาสนา
สถานภาพทางทหาร
   

 
 ประวัติการศึกษา
* 1
ระดับการศึกษา
 
* ชื่อสถานศึกษา
 

* วุฒิการศึกษา

 
สาขาวิชา
 
* ปีที่สำเร็จการศึกษา

  เกรดเฉลี่ย  
2
ระดับการศึกษา
 
ชื่อสถานศึกษา
 
วุฒิการศึกษา
 
สาขาวิชา
 
ปีที่สำเร็จการศึกษา
  เกรดเฉลี่ย  
3
ระดับการศึกษา
 
ชื่อสถานศึกษา
 
วุฒิการศึกษา
 
สาขาวิชา
 
ปีที่สำเร็จการศึกษา
  เกรดเฉลี่ย  

ประวัติการทำงาน
1
ระยะเวลา
ตั้งแต่ จนถึง  
ชื่อบริษัท
 
ที่อยู่-ติดต่อ
 
เงินเดือน
ตำแหน่ง
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
และผลงาน
 
2
ระยะเวลา
ตั้งแต่  จนถึง
ชื่อบริษัท
 
ที่อยู่-ติดต่อ
 
เงินเดือน
 
ตำแหน่ง
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
และผลงาน
 
3
ระยะเวลา
ตั้งแต่  จนถึง
ชื่อบริษัท
 

ที่อยู่-ติดต่อ

   
     
เงินเดือน
 
ตำแหน่ง
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
และผลงาน
 

 
ประวัติการอบรม
หลักสูตรการอบรม
 
สถาบันอบรม
 
ระยะเวลา
ตั้งแต่ จนถึง

หลักสูตรการอบรม

 
สถาบันอบรม
   
ระยะเวลา
ตั้งแต่ จนถึง
หลักสูตรการอบรม
 
สถาบันอบรม
 
ระยะเวลา
ตั้งแต่ จนถึง

  ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ    
ความสามารถทางภาษา
ภาษา   พูด   อ่าน   เขียน
ภาษา   พูด   อ่าน   เขียน
ภาษา   พูด   อ่าน   เขียน
พิมพ์ดีด
  ไทย คำ/นาที   อังกฤษ คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่
  รถยนต์    รถจักรยานยนต์   รถบรรทุก
มัใบอนุญาตในการขับขี่
  รถยนต์    รถจักรยานยนต์    รถบรรทุก
มีพาหนะส่วนตัว
  รถยนต์    รถจักรยานยนต์    รถบรรทุก
ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
 
 
โครงการ ผลงาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์อื่นๆ
 
 
บุคคลอ้างอิง
 
  กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งก่อนกดปุ่มส่งใบสมัคร