langauge_list2

English Version

      ข่าวสารและกิจกรรม - สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพบก เข้าเยี่ยมชมฟาร์มและโรงงาน

9/9/2552
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพบก

บริษัท เอซีเค ไฮโดรฟาร์ม จำกัด ได้รับเกียรติจากสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพบก เข้าเยี่ยมชมฟาร์มและโรงงาน

ประมวลภาพกิจกรรม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plants: image 1 0f 6 Plants: image 2 0f 6 Plants: image 3 0f 6 Plants: image 4 0f 6
Plants: image 5 0f 6 Plants: image 6 0f 6