langauge_list2

English Version

      ข่าวสารและกิจกรรม - สมิติเวช
29/3/2552
สมิติเวช
โรงพยาบาลสมิติเวช ร่วมกับ เครือธนาคารกสิกรไทย จัดสัมมนาร่วมสัมผัสประสบการณ์ Perfect Health , Perfect Wealth for Perfect Life ที่โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โดยในงานนี้ Super Fresh มีกิจกรรมจัดชิมสลัดเพื่อสุขภาพ และ มอบกระเช้าผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ ให้กับแขกรับเชิญที่มาร่วมงาน
ประมวลภาพกิจกรรม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plants: image 1 0f 8 Plants: image 2 0f 8 Plants: image 3 0f 8 Plants: image 4 0f 8
Plants: image 5 0f 8 Plants: image 6 0f 8 Plants: image 7 of 8 Plants: image 8 0f 8
Plants: image 1 0f 8 Plants: image 2 0f 8 Plants: image 3 0f 8 Plants: image 4 0f 8