langauge_list2

English Version

      ข่าวสารและกิจกรรม
29/3/2552
สมิติเวช
โรงพยาบาลสมิติเวช ร่วมกับ เครือธนาคารกสิกรไทย จัดสัมมนาร่วมสัมผัสประสบการณ์ Perfect Health , Perfect Wealth for Perfect Life ที่โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โดยในงานนี้ Super Fresh มีกิจกรรมจัดชิมสลัดเพื่อสุขภาพ และ มอบกระเช้าผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ ให้กับแขกรับเชิญที่มาร่วมงาน
อ่านรายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/6/2552
THAIFEX-World of Food Asia 2009

บริษัท เอซีเค ไฮโดรฟาร์ม จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ภายใต้ตราสินค้า “ Super Fresh “ ร่วมออกบูธงาน Thaifex World of Food Asia 2009 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 13-17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยในงานนี้

อ่านรายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/8/2552
โครงการ EDIPP รุ่นที่ 2

บริษัท เอซีเค ไฮโดรฟาร์ม จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการEDIPPกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และได้รับเกียรติจากบริษัทต่างๆที่เข้าร่วมโครงการนี้ เข้ามาเยี่ยมชมฟาร์มและโรงงานแปรรูป
อ่านรายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/9/2552
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพบก
บริษัท เอซีเค ไฮโดรฟาร์ม จำกัด ได้รับเกียรติจากสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพบก เข้าเยี่ยมชมฟาร์มและโรงงาน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
อ่านรายละเอียด
22/9/2552
WELLS INTER

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติเวลล์ เข้ามาทัศนศึกษาและชมฟาร์มเพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับความรู้ทางด้านการเกษตร และเพื่อให้เด็กรักการรับประทานผักมากขึ้น
อ่านรายละเอียด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------