langauge_list2

English Version

      เกี่ยวกับไฮโดรโปนิกส์
Untitled Document
Untitled Document
วิธีปลูกผักไทยและผักเมืองร้อนทั่วไป
ด้วยโต๊ะปลูกระบบ DFT

วิธีปลูกผักไทยและผักเมืองร้อนทั่วไป ด้วยโต๊ะปลูกระบบ DFT
1.นำฟองน้ำสำหรับเพาะเมล็ดมาแบ่งให้ได้พอดีกับ
จำนวนเมล็ดที่ต้องการเพาะ จากนั้นชุบน้ำให้ชุ่ม แล้ว
บิดเอาน้ำออกให้เหลือพอหมาดๆ ใส่ลงในถาดสีดำ
2. ใส่เมล็ดพันธุ์ 3 – 4 เมล็ด ตรงกลางของชิ้นฟองน้ำ ให้อยู่ตรงกลางของความหนาฟองน้ำ
3.เทน้ำเปล่าไม่ต้องผสมธาตุอาหารลงในถาดให้สูง
จากก้นถาด 0.5 ซ.ม. วางไว้ในที่ร่มเป็นเวลา 3 วัน หมั่นคอยตรวจดูระดับน้ำ ให้มีน้ำอยู่เสมอ ห้ามแห้ง เพราะจะทำให้เมล็ดไม่งอก
4. ในวันที่ 4 ให้เอาถาดเพาะต้นกล้าออกมาวางตาก
แดดและคอยเติมน้ำให้อยู่ในระดับ 0.5 ซ.ม. อยู่เสมอ
5. เมื่อต้นกล้าอายุครบ 7 วัน ( 1 สัปดาห์ ) ต้นกล้าก็จะพร้อมที่จะย้ายลงแผ่นปลูก ใส่น้ำเข้าไปในถังให้เต็ม เปิดปั๊มน้ำเพื่อให้น้ำขึ้นมาในกระบะปลูกด้านบนจน
ได้ระดับที่น้ำล้นออกจากท่อหมายเลขที่ 1 ธาตุอาหาร A และ B ลงในถังน้ำ ตามอัตราส่วนดังนี้
- ถ้าปลูกคะน้า ,ผักชี , ขึ้นฉ่าย ให้เติมธาตุอาหาร A และ B อย่างละ 500 ซี.ซี.
- ถ้าปลูกไดโตเกียว ให้เติมธาตุอาหาร A และ B อย่างละ 400 ซี.ซี.
- ถ้าปลูกผักโขม ให้เติมธาตุอาหาร A และ B อย่างละ 300 ซี.ซี.
6. ย้ายต้นกล้าลงในแผ่นปลูก โดยการดึงฟองน้ำออกเป็นชิ้นๆ ใส่ลงในหลุมปลูกให้ชิ้นฟองน้ำโผล่ออกมาจาก
แผ่นปลูกประมาณ 0.5 ซม. คอยตรวจเช็คระดับน้ำในถังไม่ให้ระดับน้ำต่ำกว่า
ปั๊มน้ำเด็ดขาด เพราะจะทำให้ปั๊มน้ำเสียได้ ถ้าน้ำแห้งให้เติมน้ำลงไปทันที

7. เมื่อครบสัปดาห์ที่ 2 หรือ อายุต้นกล้า14 วัน ให้เพิ่มธาตุอาหาร A และ B ลงในถังน้ำ ตามอัตราส่วนดังนี้
• ถ้าปลูกคะน้า ,ผักชี , ขึ้นฉ่าย ให้เติมธาตุอาหาร A และ B อย่างละ 200 ซี.ซี.
• ถ้าปลูกไดโตเกียว ให้เติมธาตุอาหาร A และ B อย่างละ 150 ซี.ซี.
• ถ้าปลูกผักโขม ให้เติมธาตุอาหาร A และ B อย่างละ 100 ซี.ซี.
8. ทำตามข้อ 7. ต่อไปเรื่อยๆ สัปดาห์ละครั้ง จนต้นผักพร้อมเก็บเกี่ยวตามอายุดังน้ำ
• คะน้า อายุที่เก็บเกี่ยวได้ 40 - 50 วัน
• ผักชี , ขึ้นฉ่าย อายุที่เก็บเกี่ยวได้ 50 - 60 วัน
• ไดโตเกียว อายุที่เก็บเกี่ยวได้ 30 - 35 วัน
• ผักโขม อายุที่เก็บเกี่ยวได้ 25 - 30 วัน
การปลูกสมุนไพรต่างประเทศ
ขั้นตอนต่างๆในการปลูกสมุนไพรต่างประเทศ
1. เตรียมวัสดุปลูก ( Perlite ) ใส่ลงในถ้วยเพาะ 3 ใน 4 ของถ้วย
2. โรยเมล็ดพันธุ์ 6 - 8 เมล็ด/ถ้วยเพาะ (สำหรับ Rocket และ Mizuna) 4 เมล็ด/ถ้วยเพาะ (สำหรับ Swiss Chard)
3. เขี่ยกลบเล็กน้อย
4. รดน้ำโดยใช้ฝักบัวรดน้ำ เช้า – เย็น ( ระยะแรกใช้น้ำเปล่า ) ให้กระจายให้ทั่ว หากไม่มีฝักบัวที่ทำให้น้ำเป็นสายเล็กๆ ( ซึ่งจะทำให้ Perlite กระจายออกจากถ้วยเพาะ) หรืออาจจะใช้กระบอกพ่นน้ำแทน และป้องกันเมล็ดไหลลงไปก้นถ้วยเพาะ

Mizuna

Rocket

Swiss Chard