langauge_list2

English Version

      เกร็ดความรู้
เกี่ยวกับไฮโดรโปนิกส์

Hydroponics หรือที่ในภาษาไทยอ่านว่า ไฮ-โดร-โพ-นิกส์ หรือไฮ-โดร-โป-นิกส์ ไม่ใช่ ไฮโดรโฟนิกส์ อย่างที่หลายคนเรียกกัน คำว่า Hydroponics มีรากศัพท์มาจากคำในภาษากรีก 2 คำคือ Hydro แปลว่า น้ำ Ponos แปลว่า งาน ซึ่งเมื่อนำ 2 คำมารวมกัน จะมีความหมายว่า การทำงานที่เกี่ยวกับน้ำ เมื่อนำมาใช้กับการปลูกพืช จะหมายถึง การปลูกพืชลงบนสารละลายธาตุอาหารพืช โดยให้รากพืชสัมผัสกับสารละลายโดยตรง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เทคนิคในการปลูก

การปลูกพืชในระบบไฮโดรโปนิกส์ หลายๆท่านคงพอรู้จักกันบ้างแล้ว จุดเด่นของระบบการปลูกแบบนี้มีทั้งในด้าน มาตรฐาน, ปริมาณ และคุณภาพ ของผลลิต ในส่วนของมาตรฐานนั้นดีแน่นอนเนื่องจากเราสามารถคัดเลือกต้นกล้าที่ดีไปปลูก ได้ ด้านปริมาณเราก็สามารถผลิตได้มากเนื่องจากใช้เวลาปลูกน้อยกว่าการปลูกในดิน จำนวนรอบการผลิตรวมต่อปีจะมากขึ้นถ้าเทียบในระยะเวลาที่เท่ากัน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โภชนาการ

อาหารกับสุขภาพสำคัญอย่างไร?
องค์ประกอบของการมีสุขภาพที่ดี คือ 5 อ.คือ 1. อาหารดี 2. อากาศดี 3. ออกกำลังกายดี 4. อารมณ์ดี 5. อุจจาระดี อาหารนับเป็นปัจจัยแรกและปัจจัยหลักของการดำรงชีวิตมนุษย์ เริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา วัยแรกเกิด วัยเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน วัยสูงอาหาร โภชนาการที่ดีมีความสำคัญกับมนุษย์ทุกช่วงวัย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เมนูเพื่อสุขภาพ

 น้ำมันถั่วเหลือง   น้ำมันถั่วเหลืองนับว่ามีความสำคัญ เพราะเป็นน้ำมันที่คุณภาพดี มีกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวสูง(ซึ่งเป็นไขมันที่ร่างกายต้องการ ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้) ซึ่งช่วยลดคอเสเตอรอลไม่ดีได้ ยิ่งกว่านั้นในเมล็ดถั่วเหลืองยังมีโปรตีนสูง นิยมใช้ในการปรุงอาหาร ทำน้ำมันสกัด และเนยเทียม

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------