langauge_list2

English Version

       เกี่ยวกับบริษัทฯ
ประวัติบริษัท และ เกี่ยวกับฟาร์ม


จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2544 เป็นบริษัทผู้นำทางด้านการผลิตและจัดจำหน่ายผักสลัดไฮโดรโปนิกส์ภายใต้ ตราสินค้า “Super Fresh” ซึ่งเริ่มจากการปลูกพืชด้วยระบบ Hydroponics ภายในโรงเรือนแบบ EVAP (Evaporative Cooling System) สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกพืชเมืองหนาว ภายใต้การรับรองแหล่งผลิตพืช GAP (Good Agricultural Practice) เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย สร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้บริโภค บนพื้นที่กว่า 5 ไร่ ที่ฟาร์มอ่อนนุช (กรุงเทพฯ) และเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ ทางบริษัทฯ ได้ขยายกำลังการผลิตไปที่ฟาร์มแปดริ้ว (ฉะเชิงเทรา) บนพื้นที่กว่า 20 ไร่ รวมผลผลิตต่อปีกว่า 600 ตัน โดยจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ


 
โรงงานแปรรูป


บริษัท เอซีเค ไฮโดรฟาร์ม จำกัด มีโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อคัดสรรพืชผัก ตัดแต่ง-แปรรูป บรรจุ และจัดจำหน่าย โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ผ่านการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอน พร้อมทั้งมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสรรสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด 
 
การรับรองคุณภาพ


ในฐานะผู้ผลิตอาหาร บริษัทได้ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค จึงได้นำระบบคุณภาพมาใช้ในการดำเนินงานและได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000,GMP (Good Manufacturing Practice) และ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) รวมถึงการรับรองระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับประกันได้เป็นอย่างดีว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีคุณภาพได้มาตรฐานและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค 


บริษัท เอซีเค ไฮโดรฟาร์ม จำกัด
933 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250
โทร.02-333-1125 แฟกซ์.02-333-1124